בית חינוך אביב - האנתרופוסופי של תל אביב - הגנים שלנו

הגנים שלנו

בבית חינוך אביב פועלים ארבעה גנים בהם הרכבי הגילאים תואמים את הרצף החינוכי בוולדורף,  בו הילדים מגיעים לכיתה א' כשהם בוגרים יותר מהמקובל במערכות חינוך אחרות. לפיכך, גיל הכניסה לגנים הצעירים הוא בהתאמה ולגן הצעיר יתקבלו ילדים אשר בפתיחת שנת הלימודים, חצו את גיל שנתיים וחצי ומעלה.

 
בית חינוך אביב, הכפר החקלאי מקווה ישראל. כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4454 תל אביב, מיקוד 6104302  טלפון: 072-2422999, פקס: 03-6813002 , מייל: aviv@antro-tlv.org