בית חינוך אביב - האנתרופוסופי של תל אביב - כיתה א

כיתה א

הילדים עושים את צעדיהם הראשונים המודעים אל העולם שסביבם, יוצאים לאט ובהדרגה מתוך "עולם החלום" שהיו שרויים בו עד כה. סביבת הלימוד תהיה עוטפת, ואת לימודיהם ילוו דמויות שירים וסיפורים שעדיין קשורים לתקופת הגן והינקות.  

את הבוקר פותחים, מעתה ועד שנות הלימוד- במסלול בוקר, קפיצה בחבל, ומברכים בשירים ובנגינה את היום החדש. לומדים שני נושאים עיקריים- כתיבה וחשבון. בנוסף לומדים סריגה, חלילית, ציור בצבעי מים, אנגלית, ערבית ואוריתמיה- תנועה- ומתכוננים להצגת סוף השנה.
הלמידה נעשית בדרך של חקירה וגילוי- מתוך העולם הממשי לומדים על צורות ואותיות, מקצבים ומספרים, צבעים ורגשות. תפיסת העולם האנתרופוסופית מבקשת לקשור בין האדם לסביבתו וכך כל תחומי הלימוד קשורים זה בזה- לשם דוגמא: בשיעורי סריגה הילדים לומדים לספור, לחבר ולחסר "עיניים", בשיעורי ציור לומדים לצייר צורות, מהן יצמחו מאוחר יותר אותיות, וכך גם בשאר התחומים.

כאשר הילד מגלה לדוגמא, את צורת האות אלף בתוך ציור של "אדם" הוא לומד באופן חוויתי, לא רק את האות אלף אלא את הקשר בין הדברים בעולם, בינו ובין העולם, ובינו ובין האחרים הסובבים אותו. כך חווית הלימוד היא שלמה, אינה נקטעת, ומאפשרת עד כמה שניתן הרמוניה, חדוות גילוי והנאה.

חשיבותה של הקבוצה, מעגל הכיתה, מודגשת מאוד ליצירת תחושת שייכות ובטחון של הילד היחיד בתוך מערך למידה קבוצתי תומך ונתמך.

רישום צורות
נושא רישום הצורות מאפשר מפגש של תנועה וצבע. על ידי רישום הצורות- בצבע ובצבעי מים- מבססים את יכולות הכתיבה והציור. בתחילה לומדים את ה- "אלף-בית" של רישום הצורות בעולם: הקו הישר והקו העגול, והצורות הנולדות והנובעות מהם, נחווים מתוך התבוננות גם בתכונות העגולות הישרות ועוד. הקו הישר יהיה כוכב נופל המראה את הדרך, שרביט של מלך או קרן שמש הנוגעת בלבו של ילד וממלאת אותו באומץ. הקו העגול יבוא אולי כחיבוק של ברכה, או כשירה עוטפת, כידיים המרפאות בתנועה שומרת וכו'.

הילדים מקבלים את התנועות הללו קודם כל כדימוי תנועתי, המהווה חלק מסיפור (כוכב נופל, תנועת הגלים, מעוף הציפור וכו'), אח"כ כחוויה תנועתית, הן במרחב והן ביחס לגוף של עצמם, ולבסוף גם 'רושמים' אותן כקווים על דף במחברת.

כתיבה
במהלך שתי תקופות הלימוד הראשונות לומדים הילדים את כל אותיות האלף בית  מתוך הקשר רחב של  סיפורים, דקלומים וציורים.
את האותיות לומדים מתוך הדברים הקיימים בעולם, כתמונה סמל או ציור של "משהו" בעולם. ה-ב' יהיה בית או בקתה או ברבור, ה-ג' גמד א גמל וכו', כל האותיות קשורות זו בזו בסיפור אגדה מסוים ויקרות ללב הילדים כי הם שותפים בכל ישותם בסיפור, ולא רק משהו 'טכני' שיש ללמוד אותו כדי לדעת לכתוב ולקרוא. לאט ובאופן מעמיק חווים הילדים צלילים צורה ושפה. הילדים לומדים לצייר את האותיות כחלק מתמונה ומאוחר יותר תעמוד כל אות בזכות עצמה, בנוסף מקיימים עבודה 'פונטית' בכיתה- חיבור של הסימן והצליל, ובהמשך כותבים דברים שמכירים ומתרגלים את קריאתם.

חשבון
את החשבון, שיכול היה להיות אבסטרקטי וקר – וליצור ניכור, נלמד באופן מוסיקלי, תנועתי, משחקי. אנו לומדים דרך גופנו על-ידי רקיעות, מחיאות וקפיצות את לוח הכפל. אין זה אומר שילדי כיתה א' יודעים כבר כמה זה 8 כפול 7. הם עסוקים כרגע בחוויית המקצב והכמות של כל מספר ומספר בלוח הכפל. מאוחר יותר יהפוך המקצב בגוף לידיעה ולמחשבה. סופרים צלילים, דברים בכיתה, בלוטים, אוצרות וכו' – שוב כדי ליצור חוויה ממשית של הפעולות, של תזוזה מוסיפה או גורעת (שבעתיד תהפוך לתזוזה ימינה או שמאלה) על גבי רצף המספרים.

הילדים ילמדו את מהויות ואיכויות מספרי היסוד 1-12. הכרת המספרים 1-100, מנייה עד ל 100, ספירה עד 1000. חיבור וחיסור עד 20, הוספת והחסרת חד סיפרתי נמוך 1-5 לדו ספרתי בתחום ה-100, יתרגלו עבודה תנועתית מגוונת על לוחות הכפל, יבצעו תרגילי כפל וחילוק תנועתיים ועם 'חפצים', יתוודעו ל 4 פעולות חשבון והשימוש בהן בפתרון תרגילים, וילמדו חיבור וחיסור בעשרות שלמות, בתחום ה 100.

בית הספר

 
בית חינוך אביב, הכפר החקלאי מקווה ישראל. כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4454 תל אביב, מיקוד 6104302  טלפון: 072-2422999, פקס: 03-6813002 , מייל: aviv@antro-tlv.org