ערב קהילה - פתיחת שנה עשירית!


  • תאריך: 21/09/2019 21:00
  • מקום: מקוה ישראל, Israel (מפה)
  • מידע נוסף: בית חינוך אביב, מקווה ישראל