כיתה ב


כיתה ב


בכיתה ב הילדים כבר הבינו מה מצופה מהם בבית הספר ויש רצון להתרחב ולהתנסות.

כתיבה וקריאה

האותיות הבודדות שנלמדו בכיתה א' מתחברות למילים ולמשפטים – הקשורים תמיד גם לנפשו של הילד, ולכן לסיפורים שנלמדו בכיתה. מתוך רצון לצעוד עם הילד הדגש בשלב זה הוא על הכתיבה ולא על הקריאה- פעילות אקטיבית אל פעילות פאסיבית.

אנו מצפים שדרך תרגול הכתיבה והבנתה, ודרך ה'קריאה' חזרה של מה שכתבנו, תעלה הקריאה באופן ספונטני אצל הילדים – כל אחד בזמן המתאים לו.

רישום צורות ואותיות הכתב

במהלך כיתה ב' הילדים ירחיבו את היכרותם ומיומנותם עם רישום הצורות. הנושאים של שנה זו יהיו סימטריה אנכית (שיקופי ימין שמאל) המבוססת על הסימטריה הבסיסית של גוף האדם, ומחזקת ומבססת את עמידתו של הילד בעולם,  סימטריה מאוזנת (שיקופי מעלה מטה)  וכן צורות מורכבות יותר. הלימוד יעשה מתוך עבודה תנועתית תוך שימת דגש על שיתוף פעולה והקשבה של זוגות של ילדים העובדים זה מול זה, וכן במגוון דרכי תרגול אומנותיות וחווייתיות. באמצע השנה הילדים ילמדו את אותיות הכתב, יתרגלו אותן וישתמשו בכתב בתקופות הכתיבה של הכיתה.


חשבון

כאן חוץ מהרחבת והתבססות החומר, גם דרך העבודה משתנה ומכוונת 'להעיר' את הילדים בעדינות מה 'שינה' של 'לדקלם' ו'לספור' כל הכיתה ביחד, דרך הקבוצות, ואל היחיד. לוחות כפל, תרגילי חשבון וכו' מגיעים בקצב מהיר יותר – בעבודה שהיא עדיין הרבה בעל פה, תנועתית וחווייתית, אבל גם יותר בכתיבה במחברת. אנו מנסים 'לגמול' את הילדים מאמצעי העזר אותם עודדנו בא', של מנייה וחישוב בעזרת חפצים ואצבעות.

הילדים יבססו את שליטתם בספירה ובכתיבה וזיהוי מספרים בתחום ה-1000, וילמדו להכיר את המספרים בתחום ה-10,000. הם יתקדמו בתהליך ה'אינדיבידואציה' של לוחות הכפל 2,3,4,5, ו-10 מהרצף לתרגיל הבודד ו'מכל הכיתה יחד' אל התלמיד הבודד. הם ילמדו גם את לוחות הכפל 6,7,8,9,11 ו-12 בצורה תנועתית ריתמית, כל הכיתה ביחד.בהמשך יובלו בדרך התנסותית להבנה האינטואיטיבית של הקשר בין פעולות הכפל/חילוק וחיבור/חיסור כהופכיות והשלשות השייכות לחיבור חיסור בתחום ה-20, ילמדו חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך בתחום ה-100, ויחוו עבודה תמונתית שתוביל לתפישה אינטואיטיבית של המבנה העשרוני בתחום ה-100.

סיפורת

שלושת הנושאים: משלי חיות, סיפורי צדיקים ומעשי ניסים מיועדים להעניק לילדים מעין מפת דרכים לחיים. תוך כדי קריאה ציור ודקלום הילדים ירכשו את מיומנויות הניסוח העצמאי והיכולת לספר סיפור במלים שלהם.

משלי החיות מתוך הקלאסיקה של איזופוס ולה פונטיין- מעבר להיותם ספוגים בחכמת חיים ומקסימים כצורה ספרותית, גם מנסים ללמד אותנו מה עלול לקרות לנו אם אנו נותנים לחד-צדדיות שלנו, לתכונה או לנטייה מסוימת שלנו לנהל את חיינו. אם הפחדנות שלנו, הערמומיות שלנו, העצלנות שלנו וכו' מנהלות את חיינו – באותה מידה, באותו הרגע, אנחנו לא חופשיים באמת, ואיננו מממשים באופן מלא את ה'אדם' שבנו. סיפורי צדיקים- מתוך סיפורי חז"ל וספרות העולם, מספרים על אותם בני אדם שהתגברו על החולשות והקטנוניות, העצימו את האהבה שבהם ובאופן זה העצימו את מידת האדם שהם. עד כדי כך שהפכו לדוגמא, למאור ולהשראה לאחרים.מעשי הניסים, סיפורים מתוך ההיסטוריה והמסורת היהודית בהם ארע נס – מבטיחים לאדם הצעיר היוצא אל החיים, שכאשר יש מאמצים כנים של השתנות והתגברות – מגיעה עזרה. הם מחזקים את הילד בכך שמעניקים לו את ההבטחה ש'אינו לבד'.

שבוע שבטי

שבוע שבטי נועד לאפשר לילדים התנסות חוויתית בשטח הפתוח כהמשך לחוויות הנלמדות בכיתה במשך השנה. בשבוע השבטי יוצרת הכיתה מאהל בסביבה טבעית וחיה כשבט לאורך יום הלימודים. במשך היום מרוכזות פעילויות המאפיינות את חיי השבט שנבחר (יש גרסאות שונות לבחירה - אינדיאנים, בדואים ועוד. כל בחירה מביאה תכנים וחיבורים מעט שונים מתקופות ואיזורים שונים בעולם, אך קיים דמיון במהות ובמסגרת של חיים כשבט או כמשפחה גדולה).


השבוע מורכב מפעילות משותפת של הקבוצה בהקמת המאהל, קיום מדורת בישול והכנת אוכל, הכנת לבוש ועבודות יד מסורתיות אישיות וקבוצתיות, סיפורים מסורתיים, ישיבה וריקוד במעגל, הכרת הסביבה וחיבור אל האדמה הצומח והחי, חשיבה על אתגרים של חיים בטבע ואיך כקבוצה ניתן להתמודד איתם ביתר קלות (בניה והכנה משותפת, הגנה ותמיכה כקבוצה), ולא נשכח כמובן גם משחקים בסביבה הפתוחה ועוד. המהויות המובאות לילדים בשבוע השבטי תואמות את הגישה המבוטאת בחינוך וולדורף בגיל זה - יצירת מעטפת משפחתית וקבוצתית המנסה לתת תחושת שייכות ומוגנות מול תחושת הבלבול וחוסר הבטחון הנחוות לעיתים אצל ילדים בגיל זה.גיבוש הקבוצה המחוזק דרך השבוע השבטי מהווה זרע שיצמח עם הכיתה בשנים הבאות. עשיית ההורים בשבוע זה היא חלק חשוב, לא רק במובן הטכני והמעשי, אלא גם המהותי, על ידי חיזוק מעטפת ההורים סביב קבוצת הילדים כהכוונה בדרכם להיות עצמאיים. גם צוות מורחב של מורים מגוייס ומשתתף ברוב הפעילויות.