כיתה ד


כיתה ד

חווית ה'הנני' המאפיינת גיל זה מלווה ביכולות חדשות של עשייה ולקיחת אחריות, אותן אנו מתעלים ותומכים דרך מעבר להכנת שיעורי בית, פרוייקטים כיתתיים, עבודה בקבוצות, וגם הכנת נושאים אישיים בפעם הראשונה. 

תקופות הלימוד המרכזיות ותכני הלימוד פותחים שער למקצועות חדשים ובה בעת מבקשים לתת מענה ליופי ולאתגרים המאפיינים את הגיל המסעיר הזה.

אדם וחיה
למעשה זוהי ההתחלה של לימודי מדעים שתלך ותתרחב ותעמיק בשנים הבאות. מתחילים מהממלכה הקרובה ביותר לאדם (וגם רגשית לילדים) – החיות. מתוך התבוננות על הקשר בין האדם לחיות, יוצאים הילדים למסע דרך ממלכות החי השונות; רכיכות, זוחלים, מכרסמים ויונקים. הילדים ישמעו על חיות שונות והאופן בו מבנה גופן ואורח חייהן, נמצאים בהתאמה לסביבת המחייה שלהן. אופייה המהותי השונה של כל חיה יקושר לאופן שבו ישנם גם פנים שונים בהווייתו של האדם. הילדים יכתבו יציירו ויפעלו,  ויכינו עבודה אישית על חיה, לבחירתם.

גיאוגרפיה- מולדת
תקופה זו מהווה המשך ופיתוח של תקופת חקלאות מכיתה ג'. הילדים חווים כיצד ממלכות הטבע השונות - דומם (אדמה, סלע ואקלים), צומח וחי, משפיעות ומותאמות זו לזו, וכיצד האדם, באורח חייו היותר מסורתי של פעם, ידע גם להשתלב בהן, להפיק מהן את מה שנחוץ לו, וגם, מה שמיוחד רק לאדם, לטפח ולתרום לסביבתו.

הילדים ילמדו את אבני היסוד של הגיאוגרפיה תוך כדי היכרות עם היחידה הגיאוגרפית המידית  בה הם חיים. הם ילמדו כיצד ספרות הטבע השונות ארוגות זו בזו לכדי מכלול אחד. הנוף, האדמה, הצמחייה, החיות והאדם. 4 הכיוונים הראשיים ו-4 כיווני המשנה, כיצד הכיוונים באים לידי ביטוי במפה. היסודות של הכנת מפה, קנה מידה הן של מבנים או אזור מגורים, והן של יחידות נוף כולל צבעי מפה ומקרא מפה פשוטה.

מיתולוגיה נורדית
גיל 10 הוא גם במובנים רבים, "קדימון" קטן של גיל ההתבגרות.  סיפורי המיתולוגיה הנורדית מפגישים אותם עם עולם ססגוני, רב-רגש, ועם שאלות של טוב ורע המאפשרים לעבד עמם באופן עקיף שאלות של יושר וצדק, כעס וסלחנות, נאמנות ובגידה, תכסיסנות, חוכמה ועוד. סיפורים אךו מהווים בסיס לכתיבה, ציור, לימוד כתיבה שירית – אפית ועוד. 


חשבון
בכיתה ד', נושא השבר הוא הנושא המרכזי. הילדים יכירו את השברים כחוויה התנסותית גראפית ראשונית, ואחר כך יעברו ללמידה יותר מודעת של המושגים: מונה, מכנה, שבר מדומה, מספר מעורב, צמצום והרחבת שברים, חיבור וחיסור שברים בעלי מכנה (חד ספרתי) זהה ושונה, כפל וחלוקה של שברים שלמים ופשוטים.

לשון
בתוך שנה דרמטית זו,, שנה של 'אני', אנו מתעמקים בלשון בנושא ה'פועל', ולומדים אותו בזמנים השונים. גם כאן ישנה תמונה של יסוד אחד בלתי משתנה – ה'שורש', או 'שם הפועל', ושל הביטויים והלבושים השונים שלו – הזמנים.

תנ"ך
אחרי יציאת מצריים וקבלת התורה של כיתה ג', אנחנו חוצים עם יהושע את הסף – נהר הירדן, ומצטרפים אליו למסע סוער של כיבוש הארץ. את השנה נסיים בסיפורי השופטים, גם הם דמויות ססגוניות, מלאות דרמה, הנקראות להוביל בכל פעם מאבק קיומי של העם. גם כאן (כמו במיתולוגיה הצפונית), ההשגחה האלוהית מתרחקת מן האדם, ומותירה את העשייה בידיהם של מנהיגים.