עקרונות לימוד וסדר יום


עקרונות לימוד וסדר יום

למידה מותאמת להתפתחות הילד


זרם החינוך האנתרופוסופי בישראל מאמץ את תכנית הליבה של משרד החינוך. השוני המרכזי הוא באופן הלימוד ובקצב הלמידה וכן בתגבור והעשרה בתכנים מגוונים.  בקריאה ובכתיבה הקצב הוא איטי יותר ובחשבון הוא מתקדם יותר. בכל מקרה, במהלך כתה ד' תכנית הלימודים של בתי ספר ולדורף "מיישרת קו" עם קצב הלימודים המקובל במערכת החינוך והילדים עומדים בסטנדרטים של המערכת.


למידה אינטגרטיבית עם דגש על תנועה ואמנויות


דגש רב מושם בחינוך ולדורף על הבאתם של תכנים באופן אינטגרטיבי. כל בוקר נערך שיעור ראשי על ידי המחנך. שיעור זה מיועד למקצועות הליבה, ומשולבים בו ההיבטים השונים של הלמידה, כך שלמידה רגשית, קוגניטיבית, תנועתית ואומנותית ארוגות זו בזו ובתוכן הנלמד. דגש רב מושם בכיתות הצעירות על היסודות התנועתיים הטבעים לילד הצעיר ועל היסודות האומנותיים החיוניים לילד בשנות בית הספר היסודי.


למידה בתקופות לימוד מרוכזות


בחינוך ולדורף נהוג ללמד את נושאי הלימוד העיוניים העיקריים בתקופות לימוד אינטנסיביות שמתחלפות בקצב קבוע. הלימוד בכל תקופה מתקיים בעיקר בתחילת היום, בין השעות 08:30-10:30 , הדבר נעשה במסגרת שיעור ארוך ומגוון במקצוע מסוים אחד. מקצוע זה נלמד כל יום בשעות אלו, במשך פרק זמן של שלושה עד ארבעה שבועות. לאחר תקופה זו מתחלף תחום הלימוד לעוד פרק זמן דומה וכך הלאה.


נוכחות מוגברת ורציפה של המחנך


התקדמותו של כל תלמיד נחווית ונצפית על ידי מחנך הכיתה, המבלה עם הכיתה שעות רבות, ומלמד אותה מגוון רחב של מקצועות. המחנך נוכח בשיעורים של מורי המקצועות, כגון שעורי אוריתמיה ומלאכת יד. עם הזמן מורכבת על ידי הצוות תמונה עמוקה ורב ממדית של התלמיד, אופיו ויכולותיו. אחד הדברים המשמעותיים ביותר בחינוך ולדורף הוא האידיאל של נשיאת הילד על ידי מחנכו והרצון לטפח את אישיותו בצורה המלאה ביותר על ידי עבודה משותפת עם הוריו. מתוך אידיאל זה מלווה המחנך את תלמידיו מספר רב של שנים, לעיתים כל תקופת בית הספר היסודי, כשמונה שנים.