עקרונות לימוד וסדר יום


עקרונות לימוד וסדר יום

למידה מותאמת להתפתחות הילד


זרם החינוך האנתרופוסופי בישראל מאמץ את תכנית הליבה של משרד החינוך. השוני המרכזי הוא באופן הלימוד ובקצב הלמידה וכן בתגבור והעשרה בתכנים מגוונים שאינם חלק מתכני משרד החינוך.  בקריאה ובכתיבה קצב הלימןוד איטי יותר ובחשבון הוא מתקדם יותר. בדרך כלל במהלך כתה ד' תכנית הלימודים של בתי ספר ולדורף "מיישרת קו" עם קצב הלימודים המקובל במערכת החינוך והילדים עומדים בסטנדרטים של המערכת.


למידה אינטגרטיבית עם דגש על תנועה ואמנויות


דגש רב מושם בחינוך ולדורף על הבאתם של תכנים באופן אינטגרטיבי. בכל בוקר נערך שיעור ראשי על ידי המחנך/ת. שיעור זה מיועד ללימוד מקצועות הליבה, ומשולבים בו היבטים שונים של למידה, כך שהלמידה היא אינטגרטיבית והוליסטית וכוללת למידה רגשית, קוגניטיבית, תנועתית ואומנותית, הארוגות זו בזו ובתוכן הנלמד. קיים דגש רב בכיתות הצעירות על היסודות התנועתיים הטבעים לילד הצעיר ועל היסודות האומנותיים החיוניים לילד בשנות בית הספר היסודי.


למידה בתקופות לימוד מרוכזות


בחינוך ולדורף נהוג ללמד את נושאי הלימוד העיוניים העיקריים בתקופות לימוד אינטנסיביות וממוקדות המתחלפות בקצב קבוע של 3-4 שבועות. הלימוד בכל תקופה כזו מתקיים בעיקר בתחילת היום, בין השעות 08:30-10:30 , הדבר נעשה במסגרת השיעור הראשי, האורך שעה וחצי ומתמקד במקצוע מסוים אחד. מקצוע זה נלמד כל יום בשעות אלו, במשך פרק הזמן הקבוע. לאחר תקופה זו מתחלף תחום הלימוד לעוד פרק זמן דומה וכך הלאה.


נוכחות משמעותית ורציפה של המחנך/ת


התקדמותו של כל תלמיד נחווית ונצפית על ידי מחנך/ת הכיתה, המבלה עם הכיתה שעות רבות, ומלמד/ת אותה מגוון רחב של מקצועות. המחנך/ת נוכח/ת בשיעורי מורי המקצוע, כגון שעורי אוריתמיה ומלאכת יד. עם הזמן מורכבת על ידי הצוות תמונה עמוקה ורב ממדית של התלמיד, אופיו ויכולותיו. אחד האידיאלים המשמעותיים ביותר בחינוך ולדורף הוא השאיפה לנשיאת הילד על ידי מחנכיו והרצון לטפח את אישיותו בצורה המלאה ביותר על ידי עבודה משותפת עם הוריו. מתוך אידיאל זה שואף/ת המחנך/ת ללוות את תלמידיו מספר רב של שנים, לעיתים כל תקופת בית הספר היסודי, כשמונה שנים.