עמותת אביב


עמותת אביב

.עמותת אביב הוקמה בשנת 2010, על ידי קבוצת הורים, שילדיהם למדו אז במספר גני וולדורף בתל אביב, במטרה להקים בית ספר וגני ילדים בתל אביב ברוח חינוך וולדורף
בית הספר והגנים הקיימים כיום למעשה מנוהלים על ידי עמותת אביב. בהתאם לנדרש על פי חוק העמותות, לעמותה וועד מנהל, המורכב מהורים לילדים בבית הספר והורים לילדים שסיימו את בית הספר, הפועלים בהתנדבות, ללא שכר.
הוועד אחראי בעיקר על נושאים כלכליים ומשפטיים, אך מסייע גם בנושאים אחרים. כיום מכהנים בצוות 5 חברי וועד.
הוועד המנהל נפגש אחת לחודש עם חברי צוות נושא של בית הספר, ויחד הם מהווים את הצוות הניהולי של בית הספר.

כיצד מתנהל בית הספר?
הניהול היומיומי של בית הספר מתבצע על ידי מנהלת בית הספר וכן חברי צוות נושא. המנהלת וצוות נושא אחראים לניהול השוטף - הפדגוגי, האדמיניסטרטיבי, משאבי אנוש ועוד.
פן נוסף של הניהול הוא עבודת המורים ופעילותם במנדטים השונים. עבודה במנדטים היא גישה ניהולית רווחת במוסדות חינוך ולדורף, לפיה קיימים תחומי אחריות מוגדרים, ה"מנדט" שנמצאים באחריותם של אחד מהמורים או כמה מורים יחדיו. בנוסף, המורים נפגשים אחת לשבוע בקולגיום המשמש את המורים ללמידה משותפת והפרייה הדדית.